Previous slide
Next slide
DOM UMENIA PIEŠŤANY

Architektonický skvost, moderný a impozantný.

História

Postavený podľa návrhu Ing. arch. Ferdinand Milučkého v roku 1980, na brehu jednej z najvýznamnejších riek Slovenska – Váhu, uprostred rozsiahleho parku ako detašované pracovisko Slovenskej filharmónie. Svojou činnosťou prispieva k významnému obohateniu kultúrno-spoločenského života návštevníkov i obyvateľov širokého okolia a celého veľkého regiónu. Dramaturgia zahŕňa aktivity mestského, regionálneho, celoštátneho a medzinárodného významu. Spĺňa charakter viacúčelového zariadenia. 

Centrum kultúry

Dom umenia je jedným z hlavných organizátorov medzinárodných festivalov. Okrem toho je mnohonásobne overeným ideálnym priestorom na organizovanie pracovných sústredení umeleckých telies, majstrovských kurzov pre veľký počet účastníkov a rôznych kongresov a sympózií. Vybavenie divadelnou technikou, 2D filmovou technológiou, svetelným parkom, kvalitným koncertným krídlom i koncertným organom, veľkým javiskom s točňou rozmerov 17 m/hĺbka a 16/m šírka, i hľadiskom s kapacitou 622 miest, baletnou sálou, šatňami a najmä odbornými a nadšenými pracovníkmi dodáva Domu umenia všetky predpoklady na úspešné prevádzkovanie tohto kultúrno-spoločenského centra.  Pobyt v ňom – krátko – či dlhodobo – čoskoro presvedčí všetkých užívateľov i návštevníkov o kvalite prostredia, okolia i poskytovaných služieb.

Organ Rieger-Kloss

Súčasťou technického vybavenia  je trojmanuálový organ Rieger-Kloss z firmy Varhany Krnov (ČR). Je pravidelne využívaný pri realizácii organových koncertov. V mesiaci apríl – máj  2015 prebehla generálna oprava, ktorú vykonala Komora reštaurátorov pod odborným vedením a dohľadom organára Jána Valoviča. Realizáciou generálnej opravy získal Dom umenia v Piešťanoch po niekoľkých desaťročiach opäť výnimočný a vyhľadávaný koncertný nástroj.

V 70-tych rokoch minulého storočia sa Slovenská filharmónia Bratislava významnou mierou podieľala na profilovaní koncertného života celého Slovenska. Do jej kultúrno-spoločenských projektov bola zahrnutá aj výstavba a prevádzka Domu umenia v Piešťanoch. Pri projektovaní viacúčelovej budovy sa však nepočítalo s inštaláciou organa, hoci v tej dobe patril k samozrejmému vybaveniu každej významnejšej koncertnej siene vo svete. Vďaka rozhľadenosti riaditeľa SF Dr. Mokrého sa podarilo uskutočniť môj zámer dodatočne postaviť do siene aj organ a tým rozšíriť možnosti jeho uplatnenia mimo koncertných siení Bratislavy a Košíc. 

V roku 1978 som bol poverený vypracovať dispozíciu (umelecko-technickú koncepciu) nového organa. Nemalú komplikáciu predstavovalo jeho umiestnenie v priestore, pretože sa vyžadovalo, aby neprekážal ostatným produkciám v sieni. Pri obmedzenej veľkosti nástroja sa našlo optimálne a vlastne jedine možné riešenie rozdeliť organ do dvoch strán javiskového portálu. Takého riešenie je z hľadiska plastickosti zvuku výhodné, lebo umožňuje zaujímavý a v rozmanitej hudobnej literatúre využiteľný zvukový stereo efekt. Na druhej strane krátka vzdialenosť k poslucháčovi a nedostatok priestoru na rozvinutie dozvuku organ oberá o auru zvukovej veľkoleposti.

Napriek tomu organ v Dome umenia za uplynulé desaťročia umožnil milovníkom hudby predstaviť veľkú časť bohatej organovej literatúry z piatich storočí, ako aj rozličné spôsoby spoluúčinkovania s inými nástrojmi či vokálnymi žánrami.

Trojmanuálový organ s pedálom obsahuje 26 labiálnych a jazykových registrov s cca 2000 píšťalami z dreva, cínu a organového kovu, má elektromagnetické ovládanie a posuvný hrací stôl. Predstavuje dobovú, mnohostranne využiteľnú zvukovosť, čo poslucháčom sprístupnilo  množstvo doteraz uskutočnených koncertov. Postavili ho v rokoch 1980/81 v závode Varhany Krnov (Rieger-Kloss) a po úspešnej kolaudácii zaznel po prvýkrát na otváracom ceremoniáli 1. augusta 1981 za medzinárodnej účasti umelcov: Irma Skuhrová, profesorka konzervatória v Bratislave, Sándor Margittay, profesor Liztovej akadémie v Budapešti, Milan Šlechta, profesor AMU v Prahe a Ferdinand Klinda, profesor VŠMU v Bratislave.

Postavenie organa v Dome umenia v Piešťanoch bolo cenným príspevkom k obohateniu koncertného života o novú žánrovú oblasť hudby a výraznou mierou prispelo k tvorbe a šíreniu organových diel. V súčasnosti organ presiahol lokálny význam a účasťou domácich i zahraničných umelcov preukazuje svoju hodnotu a životaschopnosť v širokej škále hudobných programov.

Symfónia o človeku

Dominantou interiéru na II. poschodí foyeru Domu umenia je monumentálne výtvarné dielo akademického maliara Jozefa Bubáka SYMFÓNIA O ČLOVEKU rozmer 18 m, 30 cm x 3m 50 cm, acryl. Autor predstavuje  podoby človeka, snahu o zachytenie hudobnosti, harmónie ľudského tela, jeho vonkajšieho i vnútorného súladu so zviditeľnením hudobného motívu. Preto si ako modely neraz vyberal baletky a tanečníkov. Symfóniu o človeku vytvoril v spolupráci so zborom Baletu Slovenského národného divadla. Pozorný divák môže rozpoznať významné umelecké osobnosti baletu SND zobrazené v tomto diele. Autor tvoril na objednávku Slovenskej filharmónie v rokoch 1982-1991.

Jozef Bubák (* 23. 4. 1950 v Komárne – † 12. 2. 2013 v Bratislave)

Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddeleniach všeobecného maliarstva, voľnej maľby a gobelínu, monumentálnej tvorby. Istý čas pôsobil ako pedagóg na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. V rokoch 1985 – 1991 pracoval na koncepcii a realizácii syntetického divadla s baletným súborom Slovenského národného divadla a Janáčkovým divadlom v Brne ako režisér, libretista, scénograf a kostýmový výtvarník. Bol spoluzakladateľom New Ballet Brno. Od roku 1993 realizoval výtvarné návrhy emisie slovenských bankoviek. Vystavoval na Slovensku v Nemecku, v Rakúsku a vo Veľkej Británii.

Hudba, najmä vážna bola vždy neodmysliteľnou súčasťou atmosféry, v ktorej tvoril. Považoval ju za dokonalé vyjadrenie harmónie, o ktorú sa snažil vo svojej tvorbe.

Slovenská filharmónia

Dom umenia je od 1. 1. 2023 súčasťou Slovenskej filharmónie.
www.filharmonia.sk 

 

Virtuálna prehliadka budovy Domu umenia Piešťany.

Tento virtuálny sprievodca bol realizovaný v spolupráci s Fakultou architektúry a dizajnu STU v roku 2023 v rámci projektov KEGA č.: 031STU-4/2022 a KEGA č.: 002STU-4/2022 Interiérová tvorba – miznúce dedičstvo a jeho digitálna obnova. Realizačný tím FAD STU: Ing. arch. Vladimír Hain, PhD., Ing. Dušan Kočlík, ArtD.

Prihlás sa k odberu noviniek 

PROGRAM