Výstava inšpirovaná fenoménom POLÍVKA 2021

Výstavu pripravil Dom umenia v spolupráci s občianskym združením Radosť až na kosť.

Autori fotografií z Manéže Bolka Polívku sú Martin Ferenčík a Ľubo “BAFO” Drahoš.

Autormi obrazov Bolka Polívku sú: Š. Mareš, Lichý, F. Lipták, Krško, Stankovič, Rotr, I. Benca, M. Komáček, M. Prekop, I. Popovič, Gruml, B. Kovařík,    O. Zimka, Shooty, J. Novák, V. Csiba, P. Sedlák, J. Blecha, M. Čapka, J. I. Říha, P. Jakubec a iní.

Pavel Kopp + Karol Kállay: ITALY 2021

Výstava fotografií je spomienkou na Karola Kállaya, oslavou 80. narodenín českého fotografa Pavla Koppa. Obidvoch spája spoločné videnie sveta, optimizmus a viera v dobré ľudstvo.

Výstavu realizuje Dom umenia a SlachtaGallery

20. rokov Piešťanského rendezvous s Bolkom Polívkom

19. októbra 2018

Komorný koncert pre harfu a sláčikové kvarteto

5. júna 2018

63. music festival Piešťany – otvárací koncert – Ryan Martin Bradshaw so Štátnym komorným orchestrom

1. júna 2018

Party v 21. storočí

10. novembra 2017

Marta Kubišová

Naposledy 29. októbra 2017, Veľká sála Domu umenia

St. Petersburg Balet: Labutie jazero

5. októbra 2017, Veľká sála Domu umenia

Jubileum Maríny Kráľovičovej

29. júna 2017, Malá sála Domu umenia

62. music festival Piešťany

Lúčnica 27. júna 2017, Veľká sála Domu umenia

Slovenská filharmónia a Peter Breiner – 22. júna 2017, Veľká sála Domu umenia

Otvárací koncert – 2. júna 2017, Veľká sála Domu umenia

Vernisáž výstavy Rytmus farby, tep kovu

5. apríla 2017, Galéria Domu umenia

Výstava Autolinea Czechoslovakia

18. marca 2017, Galéria Domu umenia

PROGRAM