MFF Cinematik Piešťany je etablované a divácky mimoriadne úspešné medzinárodné filmové podujatie. Festival organizuje dve súťažné sekcie s medzinárodnými porotami, množstvo informatívnych sekcií, semináre a masterclassy a ďalší program. Predstavuje medzinárodnú platformu pre prezentáciu a propagáciu slovenského filmu, hlavne dokumentárneho. Je členom prestížnej svetovej siete festivalov a distribútorov Eye on Films.

Poslaním MFF Cinematik je priniesť každoročne vysoko kvalitné kultúrne podujatie, orientované predovšetkým na prezentovanie európskeho a slovenského filmu. Jadrom festivalu je kolekcia významných a umelecky hodnotných filmových diel, doplnených lektorskými úvodmi, seminármi a sprievodnými podujatiami. Jeho dlhodobou stratégiou je orientácia na mladého diváka s dôrazom na rozvíjanie jeho kritického myslenia a filmovej gramotnosti.

13. ročník medzinárodného filmového festivalu Cinematik

(11.09. – 16.09.2018)

V Dome umenia bolo premietnutých 25 celovečerných filmov. Festivalový štáb mal svoje sídlo v priestoroch Domu umenia kde sa konalo slávnostné otvorenie i vyhodnotenie festivalu.

Ocenenia:

CENA MEETING POINT EUROPE:  Studená vojna (r. Pawel Pawlikowski)
CENA LITERÁRNEHO FONDU CINEMATIK.DOC:  Prípad Kalmus (r. Adam Hanuljak)
CENA PRIMÁTORA MESTA PIEŠŤANY: Posledný autoportrét (r. Marek Kuboš)
CENA DIVÁKOV:  Studená vojna (r. Pawel Pawlikowski)

0
Počet dní
0
Premietnutých filmov
0
Celovečerných filmov
0
Krátkych filmov
0
Súťažné sekcie
0
Nesúťažné sekcie
0
divákov na filmových projekciách
0
Priemerný počet divákov na film
0
celková návštevnosť na festivalových podujatiach

12. ročník medzinárodného filmového festivalu Cinematik

(11.09. – 16.09.2017)

Naplnil očakávania organizátorov a potvrdil svoj stúpajúci trend kvality programu a diváckeho záujmu. Plné sály a reakcie návštevníkov sú pre organizátorov zaväzujúce a už teraz pripravujú jednotlivé sekcie 13. ročníka, ktorý určite nebude nešťastný. Práve naopak. Opäť do Piešťan dorazia výnimočné filmy z celého sveta a hlavne tá pravá festivalová atmosféra. Ako tomu bolo aj tento rok.

Ocenenia:

CENA MEETING POINT EUROPE:  Raw (réžia Julie Ducournau)
CENA LITERÁRNEHO FONDU CINEMATIK.DOC:  Diera v hlave (réžia Robert Kirchhoff)
CENA PRIMÁTORA MESTA PIEŠŤANY: Richard Müller: Nespoznaný (réžia Miro Remo)
CENA DIVÁKOV: Sloboda pod nákladom (réžia Pavol Barabáš)
CENA EYE ON FILM: Umenie milovať (réžia Maria Sadowska)

0
Počet dní
0
Premietnutých filmov
0
Súťažné sekcie
0
Nesúťažné sekcie
0
divákov na filmových projekciách
0
Priemerný počet divákov na film

11. ročník medzinárodného filmového festivalu Cinematik

(13.09. – 18.09.2016)

11.ročník MFF Cinematik potvrdil status divácky najprogresívnejšieho filmového festivalu na Slovensku.

Priestory Domu umenia Piešťany slúžiace ako zázemie pre festivalový štáb sú  so svojim interiérom (technické vybavenie 2D technológiou, nové kreslá v kino-sále, organizačným zázemím a exteriérom ) ideálne na konanie prestížneho medzinárodného festivalu.

Ocenené filmy na 11. MFF Cinematik Piešťany:
Saulov syn – réžia László Nemes
5 October – réžia Martin Kollár
Para nad riekou – réžia  Robert Kirchhoff, Filip Remunda
Sloboda pod nákladom – réžia  Pavol Barabáš
El Gusto – réžia Safinez Bousbia.
0
Počet dní
0
Premietnutých filmov
0
Celovečerných filmov
0
Krátkych filmov
0
Súťažné sekcie
0
Nesúťažné sekcie
0
Priemerný počet divákov na film
0
celková návštevnosť na festivalových podujatiach

10. ročník medzinárodného filmového festivalu Cinematik

(10.09. – 15.09.2015)

V 10. ročníku Cinematik uviedol až tri premiéry slovenských filmov a priniesol viac ako 160 filmov a množstvo sprievodných podujatí. Vytýčil za cieľ “objavovať nové svety” a v duchu tohto hesla priblížil svojím návštevníkom aktuálnu katalánsku kinematografiu a jej výrazné režisérske osobnosti.

Otvárací ceremoniál sa uskutočnil v našich priestoroch za prítomnosti ministra kulrúry SR Mareka Maďariča, štátneho tajomníka MK SR Ivana Sečíka , generálneho riaditeľa Sekcie médií, audiovízie a autorského práva MK SR Antona Škreka a primátora mesta Miloša Tamajku MBA .

Úvodným filmom festivalu bola snímka Soľ zeme. Súčasťou záverečného ceremoniálu bola premiéra filmu Očami fotografky režiséra Mateja Mináča.

Ocenenia:

CENA MEETING POINT EUROPE: Motýle( režisér Peter Strickland)
CENA LITERÁRNEHO FONDU CINEMATIK.DOC: Vlna vs. breh ( režisér Martin Štrba)
CENA PRIMÁTORA MESTA PIEŠŤANY: Farby piesku ( režisér Ladislav Kaboš)
CENA DIVÁKOV: Mamí! ( režisér Xavier Dolan)
CENA EYE ON FILMKrutý ( režisér Eric Cherriér)                           CENA REŠPEKTkatalánsky režisér Jaime Rosales

0
Počet dní
0
Premietnutých filmov
0
Súťažné sekcie
0
Nesúťažný sekcií
0
divákov na filmových projekciách
Lorem ipsum

PROGRAM