Kontaktný formulár

Dom umenia Piešťany
Nábrežie Ivana Kraska 1
921 01 Piešťany
tel.: 033/24 58 111 – ústredňa
www.domumenia-piestany.sk

Riaditeľka Domu umenia Piešťany
PhDr. Edita Bjeloševičová
tel.: 033/24 58 101
edita.bjelosevicova@filharmonia.sk

Oddelenie propagačných činností, projektového manažmentu a styku s verejnosťou
Doc. Dr. Peter Rusnák
peter.rusnak@filharmonia.sk

Programovo-prevádzkové oddelenie Domu umenia Piešťany
Doc. Dr. Peter Rusnák
Ivana Škulecová
tel.: 033/24 58 100
domumenia@filharmonia.sk

Ekonomické oddelenie Domu umenia Piešťany
Anna Močková
tel.: 033/24 58 102
anna.mockova@filharmonia.sk

Správca budovy
Ivana Škulecová 
ivana.skulecova@filharmonia.sk

Príjazd od Bratislavy: Z diaľnice D1 od Bratislavy odbočte na exit č. 84, smer Piešťany. Pokračujte po Vrbovskej ceste a Krajinskej ul. cez kruhový objazd 2,3 km. Na svetelnej križovatke odbočte vľavo na Bratislavskú ul. Pokračujte po Bratislavskej ul. a následne po Žilinskej ceste 2,4 km. Pri predajni Fiat odbočte doprava na ul. Pod Párovcami (posledná odbočka vpravo pred výjazdom z mesta). Odbočte mierne doprava a pokračujte po ulici Pod Párovcami 1 km. Za penziónom Jampa odbočte doľava na Valovú ul. Odbočte mierne doľava a pokračujte po Valovej ul. 150 m. Odbočte doprava na ul. Emila Belluša (jednosmerná cesta). Pokračujte po ul. Emila Belluša 400 m. Na konci ul. Emila Belluša odbočte doprava na Nábrežie I. Krasku. Pokračujte po Nábreží I. Krasku 700 m. Hotel Park je po pravej strane. Hneď nasledujúca budova je Dom umenia Piešťany.

PROGRAM